Hämeenlinnan Seudun Kotitalousopettajat ry

Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinna. Hämeenlinnan Seudun Kotitalousopettajat ry perustettiin Hämeenlinnassa vuonna 1958. Vuoden 2016 lopussa jäseniä oli 55, joista kunniajäseniä 3. Jäsenet ovat Hämeenlinnan, Janakkalan, Hattulan, Riihimäen, Lopen ja Hyvinkään alueilta. Yhdistys on pieni, mutta aktiivinen. Yhteisissä riennoissa on mukana usein neljäsosa koko jäsenistöstä.

hameenlinnaYhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Hämeenlinnan seudulla asuvien jäsenten kesken ja edistää kotitalousalan osaamista.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, edistämällä täydennyskoulutusta, tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä pitämällä yhteyttä toiminnan kannalta tärkeisiin järjestöihin ja muihin tahoihin.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kotitalousopettajat, kotitalousopettajan koulutuksen suorittaneet kasvatustieteen kandidaatit tai maisterit, alan ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet henkilöt, muuten kotitalousopettajan pätevyyden hankkineet sekä kasvatustieteen maisterit, jotka ovat suorittaneet kotitaloustieteen koulutuksen ilman opettajakoulutusta ja opiskelijajäseniksi alan opiskelijat. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen ja sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsen ei maksa yhdistyksen jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäseneksi liittyminen tapahtuu Kotitalousopettajien liiton internet-sivujen kautta. Jäsenmaksu on 10€/vuosi.