Ruokakulttuuri

Kotitalousopettajien liitto ja kotitalousopettajat ovat monella tavalla mukana suomalaisen ruokakulttuurin edistämisessä.

Suomalaisesta ruokakulttuurista lisää: www.ruokatieto.fi, www.sre.fi

Kotitalousopetus edistää ruokakulttuuria koko ikäluokassa

Ruokakulttuuri - PerunasalaattiKotitalouden oppitunneilla opiskellaan yhteiskunnan perusyksikön, kodin, osaamisalueita eli arjen hallinnan taitoja, joista on hyötyä koko loppuelämäksi.

Kotitaloudessa opitaan ruokakulttuurin perusteet. Ruoanlaitto, terveelliset elintavat, kriittinen kuluttajuus, yhdessä syöminen, ajan antaminen ruokailulle ja ruoalle, juhlakulttuuri sekä yhdessä tekeminen ja oleminen ovat kaikki ruokakulttuurin perustekijöitä ja kotitalousopetuksen opetussuunnitelman perusasioita.

Kotitalous tavoittaa koko ikäluokan ja tunneilla arvostus ruokaa kohtaan kasvaa itsestään tekemisen lomassa.

www.oph.fi -> perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Makukoulu on Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman (SRE) hanke

Makukoulu ja Sapere-menetelmä tutustuttaa lapset ja nuoret omiin aisteihin. Sapere-menetelmä antaa lapselle mahdollisuuden iloisesti, kokeellisesti ja omaehtoisesti tutustua ruoka-aineisiin ja ruokiin. Makukoulussa ruoka-aineet nähdään pedagogisina välineinä. Menetelmän tavoitteena on yhdistää oma kokemus ja tieto ja siksi se on yksi parhaista menetelmistä terveellisten ruokatottumusten opettamisessa.

Kotitalousopettajien liitto on ollut mukana SRE:n makukouluhankkeessa koordinoimassa hankkeita ja vastaamassa makukoulun levittämisestä alakoululuihin sekä opettajien perehdyttämisestä. Tavoitteena on saada Makukoulu pysyväksi osaksi alakoulujen kasvatustyötä.

www.makukoulu.fi, www.sapere.fi

Kouluruokailu on suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirre

Ruokakulttuuri - Ruis- ja kauraleipäSuomalaisen ruokakulttuurin erityispiirre on maksuton kouluateria kaikille koululaisille. Ruokailu on olennainen osa lapsen hyvinvointia ja kasvua. Kouluruokailu on paikka opettaa lapsille ja nuorille terveyttä, ruokailutapoja ja suomalaista ruokakulttuuria. Kouluruokailu on opetussuunnitelman oppilashuollon osa ja oppimistilanne, joka tukee sivistystä, ruokakulttuuria ja ravitsemuskasvatusta. sisältää kasvatustavoitteita. Kouluruokailu ja kotitalousopetus ovat yhdessä rakentamassa kouluissa suomalaista ruokakulttuuria.

Monet kotitalousopettajat ovat kouluissa ja kunnissa mukana suunnittelemassa kouluruokailua ja vastaamassa kunnissa kouluruokailun kehittämisestä. Oppaina ovat muun muassa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositus sekä Opetushallituksen kouluruokailun käsikirja.

www.oph.fi

Ruokakulttuurin professori Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopistoon on vuonna 2011 perustettu suomalaisen ruokakulttuurin professuuri. Lahjoitusprofessuuri perustetaan Helsingin yliopiston käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan, osaksi kotitalousopettajan koulutustoimintaa.

Ruokaan liittyvää koulutusta annetaan ja tutkimusta tehdään useissa Suomen korkeakouluissa ja yliopistoissa, mutta tiedon ja taidon kokoava akateeminen oppituoli on toistaiseksi puuttunut.

Professuurin ja sen ympärille kehittyvä tutkimus ja koulutus edistävät erityisesti kotimaisen ruuan arvostusta. Arvostuksen noususta hyötyy koko kotimainen ruokaketju tuottajasta kuluttajaan. Samalla laajennetaan suomalaista ravitsemuskeskustelua ja rakennetaan Suomi-kuvaa, kun ruoan merkitys korostuu osana suomalaista identiteettiä.

Professuurin rahoittajina on viitisenkymmentä lahjoittajaa: yrityksiä, säätiöitä, yhdistyksiä ja yksityisiä lahjoittajia. Kotitalousopettajien liitto ry - Hushållslärarnas förbund rf on toiminut yhtenä lahjoittajana.

Lue lisää: HY Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
http://www.helsinki.fi/behav/index.htm