Miten kotitalousopettajaksi?

miten kotitalousopettajaksiKotitalousopettajaksi valmistutaan opiskelemalla kasvatustieteen maisterin tutkinto, joko Helsingin yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa (Joensuu). Ruotsinkielisen tutkinnon voi suorittaa Åbo Akademin alaisessa koulutuksessa Vaasassa. Maisterin tutkinto antaa kotitalousopettajan pätevyyden. Opiskelija voi valita pääaineekseen tutkinnon sisällä joko kotitaloustieteen tai kasvatustieteen.

Kotitalousopettajaksi opiskelua luonnehtii monitieteinen tausta, tutkimuksellisuus ja tiedon soveltaminen opetukseen. Opiskelussa yhdistyvät oppiaineen taidollinen, tiedollinen ja soveltava hallinta sekä opettamiseen liittyvät taidot. Opettajankoulutuksen tavoitteena on omaa työtään tutkiva aineenopettaja.

Suurin osa kotitalousopettajista työskentelee peruskouluissa. Tämän ohella heillä on pätevyys toimia kotitalouden tai sen sisältöalueiden opettajina lukiossa, kansan-, kansalais- ja työväenopistoissa, joissakin ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetustyön lisäksi kotitalousopettajat sijoittuvat myös tutkimus-, markkinointi-, neuvonta- ja tiedotustehtäviin. Tässä yhteydessä sivuaineiden valinnalla ja syventävien opintojen tutkielman suuntautumisella on keskeinen merkitys. Monet valitsevat opintojensa sivuaineeksi toisen opetettavan aineen. Tämä laajentaa merkittävästi työllistymismahdollisuuksia peruskoulussa.

Eriasteisten oppilaitosten lisäksi koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat esimerkiksi teollisuuden, kaupan, tuotekehityksen, tutkimuksen, neuvonnan ja laitostalouden tarjoamiin tehtäviin.

Koulutukseen otetaan kolmisenkymmentä uutta perusopiskelijaa vuosittain. Opiskelijavalintaa, opinto-oikeuksia ja valmistumista koskevista tiedoista löytyy yliopistojen sivuilta:

Helsingin yliopiston sivut »
Itä-Suomen yliopiston sivut »

KM-tutkinnon jälkeen voi hakeutua joko kotitaloustieteen tai kotitalouspedagogiikan (kasvatustiede) jatko-opintoihin. Jatko-opiskeluoikeuden myöntää käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Jatkokoulutukseen pyrkivän tulee neuvotella pääaineensa professorin kanssa, jolloin laaditaan yksilöllinen tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelma. Jatko-opinnot tuottavat kasvatustieteen tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnon.