Kotitalous-oppiaine

Teeleipien leipominenPerusopetuksessa kotitalous on yksi taito- ja taideaineista. ja se tarjoaa oppilaalle monipuolisen mahdollisuuden oppia käytännössä niin ruoanvalmistuksen, leivonnan, kodinhoidon kuin vaatehuollon perusteita. Näiden käytännön työtaitojen lisäksi merkittäviä ovat myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen sekä tiedon hankinta- ja käsittelytaitojen omaksuminen. Perusopetuksen pienimpänä oppiaineena (vain 1% koko perusopetuksen tunneista) kotitalousopetus valmistaa oppilaita ottamaan vastuuta myös omasta kodista. Kotitalous on ainut oppiaineista, joissa makuaistin kautta tapahtuva oppiminen on käytössä.

Nykyisen opetussuunnitelman mukaan kotitaloutta opetetaan kaikille yhteisenä oppiaineena luokalla 7, jolloin ainetta opiskellaan yleensä kolme tuntia / viikko. Koulu voi jaksottaa tuntimäärän jaksolukujärjestyksiin, jolloin tuntien määrä vaihtelee eri jaksoissa, tai jopa siirtää tunteja myöhemmille luokille. Yleensä kuitenkin luokilla 8–9 kotitaloutta opiskellaan valinnaisaineena. Käytännönläheisenä ja suoraan jokapäiväiseen elämään sovellettavana kotitalous onkin suosituin yläkoulun valinnaisaineista. 

Kotitalous lukio-opetuksessa

Kotitaloutta tarjotaan joissakin edistyksellisissä lukioissa kursseina (esim. Kalevan lukio, Tampere; Töölön lukio, Helsinki; Apollon lukio, Helsinki; Oriveden lukio, Evijärven lukio). Kotitalous on taitoaine, joka perustuu moneen tieteenalaan. Keskeistä on opiskelijan itsenäinen tiedon soveltaminen käytännön toimintaan. Lukion kotitalouden opinnot koostuvat yleensä kolmesta kurssista (à 38 h), joista viimeinen on lukiodiplomikurssi. Diplomin suorittaminen edellyttää kahden edellisen kotitalouden kurssin suorittamista.

Lukiossa opetus on jatkumoa perusopetuksen kotitalousopetukselle ja se on luonteeltaan erilaista kuin kotitalouden ammattilinjoilla tapahtuva opiskelu. Siinä missä ammattikoulutus tähtää ammatin suorittamiseen ja taitojen kehittämiseen niin että oppilas pärjäisi työelämässä, lukion kotitalousopetuksessa tähdätään opiskelijoiden henkilökohtaisten kotitaloustaitojen kehittämiseen.