Kotitalousopettaja on arjen asiantuntija

kotitalousopettajuusKotitalousopettajat sijoittuvat työelämässä erilaisiin opetus-, neuvonta- ja asiantuntijatehtäviin niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Kotitalousopetttajia työskentelee perusopetuksessa sekä lukioiden ja työväenopistojen kotitalouden aineenopettajina. Myös ammatilliset oppilaitokset ja ammattaikorkeakoulut tarjoavat työpaikkoja. Oppilaitosten lisäksi kotitalousopettajat sijoittuvat mm. teollisuuden, kaupan, tuotekehityksen, neuvonnan ja laitostalouden tehtäviin. Kotitalousopettajia työskentelee myös paljon yrittäjinä catering- ja puhtaanapitoaloilla.

Työtehtävästä riippumatta kotitalousopettaja on arjen asiantuntija, jolla on paljon annettavaa yhteiskunnan ja perheiden hyvinvoinnille. Me kotitalousopettajat hallitsemme niin eettisen ja ekologisen kuluttamisen, kodin talouden, ruokakulttuurin, kotitöiden organisoinnin, arjen ja elämän hallinnan - eväät hyvään elämään.