Moduuli 4. Asuminen

OSA 1.

Asiantuntijaluento:

Kimmo Rönkä työskentelee tulevaisuuden asumisen asiantuntijana omassa konsulttiyrityksessään, Rönkä Consulting Oy:ssä. Kimmo on utelias moniajattelija, uuteen ajatteluun kannustava kehityssaarnaaja ja innovatisti, jonka intohimona on yhteiskehitellä ja muotoilla uusia ihmiskeskeisiä elämisen konsepteja ja viedä niitä toteutukseen. Monen konsulttivuoden lisäksi Kimmo on työskennellyt myös vuokra-asuntoyhtiön (Setlementtiasunnot) toimitusjohtajana ja Taideteollisen korkeakoulun Future Home Instituutin johtajana. Lisää: https://www.ronkaexp.fi 

Aihe:

Tulevaisuuden asuminen - kylä palaa kaupunkiin

Aikataulu:

Luento: 13.3.2021 kello 11.00–13.00

Luento esitetään kerran ja sen voi myöhemmin katsoa nauhoitteena.

Otteita aiheesta:

"Tulevaisuuden asuminen - megatrendit ja muutosvoimat; Ennen viemäröitiin, nyt palveloidaan; Koronan jälkeinen kaupunki; Elämisen murros - keskipisteenä ihminen, kahdella jalalla kulkeva laumaeläin; Muutoksen ajureina energia, ruoka ja liikkuminen; lähielämää ja -elämyksiä lähikortteleissa; monipaikka-asuminen ja yhteisöllisen asumisen uudet muodot; Johtopäätökset - kylä palaa kaupunkiin."

Vali 600

OSA 2.

LUENNOT 1. ja 2.

Asiantuntijaluento:

Eliisa Kylkilahti, MMT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto/ HELSUS – Kestävyystieteen instituutti, tutkii ilmastoviisasta arkielämää kotona, kuluttajien suhdetta kotiin ja (kestäviin) materiaaleihin sekä asumisen ihanteita erityisesti nuorten keskuudessa. Hän on tutkinut mm. puukerrostaloasumista ja on mukana uudessa DeCarbon-Home-hankkeessa, jonka keskiössä on ilmastoviisasta asumista sosiaalisesti oikeudenmukaisesti edistävät korjausrakentaminen ja energiaremontit lähiöissä ja maaseudulla. Hän pyrkii ymmärtämään sosio-ekonomisesti ja ekologisesti kestävää asumista ihmisten näkökulmasta ja on kiinnostunut kuluttajalähtöisestä asumisen liiketoiminnan kehittämisestä.

Avainsanat: asuminen, kestävyys, kuluttaja, nuoret, innovaatiot.

Aihe:

(luento 1/2.) Luennot (á n. 45 min)

Kestävä asuminen ja kuluttajan arki

Asuminen on kotitalouksien suurin yksittäinen talouden menoerä. Asumisen ja rakentamisen ilmasto- ja muut ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Mitä on kestävä asuminen kuluttajan näkökulmasta? Kenellä on varaa asua ekologisesti? Luennolla käsitellään kestävää asumista sekä ympäristövaikutusten että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Pohdimme, miten kestävää elämäntapaa voi toteuttaa asumisen valinnoilla ja arjen teoilla sekä miten kulttuuriset ja sosiaaliset puitteet ohjaavat kuluttajan mahdollisuuksia.

(luento 2/2.) Luennot (á n. 45 min)

Asukas vaikuttajana? Kestävyysmuutos ja rakentamisen kuluttajalähtöinen kehittäminen

”Täytyy sanoo et asukkaitahan kuunnellaan ylipäätänsä todella vähän, et asukkaille on jätetty hirvittävän vähän vaikutusvaltaa, et sen takia meil on hyvinkin tämmöstä, tulee aika toistaa itsensä meidän kerrostalotuotanto.” (ryhmähaastatteluaineisto, arkkitehdit). Rakentamisen toimiala tuottaa huomattavan osan kasvihuonekaasupäästöistä globaalisti. Samalla kun kaupunkeja vaivaa asuntopula, kuluttajien luottamus rakentamisen laatuun on koetuksella. Kulttuurista muutosta tarvitaan. Miten asukkaat ja kansalaiset voivat vaikuttaa siihen, millaisia asuntoja on tarjolla tulevaisuudessa?

Aikataulu:

Kestävä asuminen luento-osio 1/2
TO 18.3. klo 17-18
Kestävä asuminen luento-osio 2/2
LA 20.3. klo 10-11

 

alatunniste 660