Harjoittelijoista virtaa opettajan arkeen

Kuluneen lukuvuoden aikana olen osallistunut opetusharjoittelijoiden ohjauskoulutukseen ja saanut toimia kotitalousopettajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaajana kenttäkoulussa. Omista opetusharjoitteluista on vuosia, mutta oman opettajuuden harjoittelu on jatkuvasti käynnissä, ja työelämä opettaa päivittäin uutta. Innokkaat harjoittelijat ovat tuoneet yliopistolta uusia ideoita, mutta on ollut helpottavaa huomata, ettei opintojen ydinsisältö ole kuitenkaan muuttunut, sillä eihän oppiaineemme perussisällöt ole OPS-muutoksessa juuri muuttuneet.

Lue lisää...

149 RLU - kotitalousluokkien suurin ruokaturvallisuusriski?

149 RLU, siinäpä aikamoinen määrä orgaanista likaa. Tämä tulos on saatu luminometrillä, joka mittaa ATP:n määrää erilaisilta pinnoilta otetuista näytteistä. ATP on solujen aineenvaihduntatuote (adenosiinitrifosfaatti) ja sitä esiintyy ihmisissä, eläin- ja kasvikunnassa sekä niistä saatavissa tuotteissa. Mittaus luminometrillä perustuu ATP-reaktioon, jossa ATP reagoi näytepuikon entsyymin kanssa vapauttaen valoa, jonka mittari muuttaa lukuarvoksi. Yksikkö RLU tarkoittaa suhteellisen valon määrää (relative light unit).

Lue lisää...

Martan matkalaukusta -työpajat tuovat etiopialaisen arjen kotitalousluokkaan

Vieraita makuja ja toisenlaista elämää jossakin kaukana – vai sittenkin jotakin melko tuttua? Työpajojen aikana oppilaat ja opettajat pääsivät tutustumaan Etiopian arkeen makujen ja tarinoiden kautta. Matalan tulotason maat Afrikassa tuottavat vain murto-osan maailman hiilipäästöistä, mutta kärsivät eniten ilmastonmuutoksen haitallisista vaikutuksista. Työpajoissa pohdittiin globaalien tapahtumien vaikutusta paikalliseen arkeen, ja myös omien valintojen vaikutusta ihmisiin maapallon toisella puolella.

Lue lisää...

Kotitalouden opetus tulevaisuudessa

Millaista kotitalouden opetus olisi 20 vuoden kuluttua? Minulla työura ei ole edes loppupäässä vielä silloin. Vai pitäisikö meidän ajatella 30 vuoden päähän? Silloin toivottavasti olen työurani lopussa. Onko silloin koulussa vielä kotitalouden opetusta? Aivan varmasti on. Yhteiskunnallinen tila suorastaan vaatii,

Lue lisää...

Suomalaisuus tuntuu suussa - ruoan alkuperä kiinnostaa niin nuoria kuin opettajiakin

Ruoan tuotanto ja alkuperä ovat ajankohtaisia aiheita kaikissa ikäluokissa. Keväällä 2019 maa- ja metsätalousministeriö järjesti osana Läheltä parempaa -ruokakampanjaansa kyselyn, jossa kysyttiin teiltä kotitalousopettajilta, pidättekö kestävän ruoan tuotannon aihetta tärkeänä ja keskusteletteko te aiheesta oppilaidenne kanssa tunnilla. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin, koetteko tarvitsevanne lisää tietoa ja/tai oppimateriaalia ruoan tuotannosta opettamiseen. Kyselyyn vastasi noin 40 kotitalousopettajaa.

Lue lisää...