Sirkkaa soppaan kotitaloustunneilla

Sirkkaa soppaan kotitaloustunneilla

Sirkkaa sopassa -hanke toteutti Mikkelin Lyseon 9-luokkalaisille valinnaisen kotitalouden kurssilla hyönteisruokaoppitunnit loppuvuodesta 2018. Lyseon koulun kotitalousopettajat Tuija Manner ja Helena Päivärinta osallistuivat syksyllä Sirkkaa soppaan -hankkeen hyönteisruokatyöpajaan ja idea kotitalousopetuksen hyönteistunneista sai alkunsa.

Lue lisää...

Keittiömestarin vierailu kotitaloustunnilla tutustuttaa oppilaat kokin työhön

”Yhteiskunnallinen näkökulma opetukseen ja yhteistyö lähiympäristön kanssa on opetussuunnitelman mukaista. Keittiömestarin vierailu kotitaloustunnilla sai oppilaat huomaamaan, että he ovat tärkeitä ja heitä arvostetaan”, pohtii kotitalousopettaja Pirkko Noponen.

Lue lisää...

Uudet menetelmät taloustiedon opetuksessa tarpeen

Suomessa on talousongelmaisia ja nimenomaan nuoria talousongelmaisia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Näin toteaa Talous ja nuoret (TAT) tekemä tuore tutkimus: Mun elämä, mun rahat. Koulua huudetaan nytkin apuun.

Lue lisää...

Kestävän kehityksen eetosta etsimässä

Kotitalouslehden numerossa 4/2017 oli ilmoitus ”Be my Sustainable Guest! / ProfESus Multiplier Event”, missä haettiin suomalaisia yläkoulujen kotitalousopettajia mukaan kansainväliseen Erasmus+-ohjelman kestävän kehityksen ohjelmaan. Suomessa koulutusta organisoi Laurean ammattikorkeakoulu. Mukaan ohjelmaan lähti kaksi opiskelijaa ja kolme kotitalousopettajaa.

Lue lisää...

Rauhoittuminen arjentaitona

Joskus opintojeni alussa melkein ahdistuin siitä, miten laaja-alainen tiedekotitaloustiede on. Nyt rakastan sitä! Mikä mahdollisuus vaikuttaa oman oppiaineen sisällä. Opettajina opetamme arjen taitoja, joiden avulla yksilöt voivat luoda hyvinvointia itselleen ja ympäröivälle yhteisölleen ja jopa laajemmin. Maailman ollessa alati kiihtyvässä muutoksessa, on hyvä pysähtyä aina välillä miettimään millaisia taitoja ihmiset arjessaan tarvitsevat? Mitkä ovat ne perusasiat, joiden avulla jokainen voi muokata oman arkensa itselleen sopivaksi, hyvinvointia edistäväksi?

Lue lisää...