Suomalaisuus tuntuu suussa - ruoan alkuperä kiinnostaa niin nuoria kuin opettajiakin

Ruoan tuotanto ja alkuperä ovat ajankohtaisia aiheita kaikissa ikäluokissa. Keväällä 2019 maa- ja metsätalousministeriö järjesti osana Läheltä parempaa -ruokakampanjaansa kyselyn, jossa kysyttiin teiltä kotitalousopettajilta, pidättekö kestävän ruoan tuotannon aihetta tärkeänä ja keskusteletteko te aiheesta oppilaidenne kanssa tunnilla. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin, koetteko tarvitsevanne lisää tietoa ja/tai oppimateriaalia ruoan tuotannosta opettamiseen. Kyselyyn vastasi noin 40 kotitalousopettajaa.

Lue lisää...

Miesparien arki esiin realistisesti ja positiivisesti

Jarkko Pakarinen tutki kotitaloustieteen Pro gradu-työssään (2019) suomalaisten miesparien arkea. Hänen mukaansa vielä tällä vuosituhannella moni sateenkaari-ihminen joutuu Suomessa miettimään sitä, miten häneen suhtaudutaan sekä lähipiirissä että muuten valtaväestön näkökulmasta. Seksuaalista moninaisuutta ei tunnisteta kaikkialla yhtä hyvin. Monet sateenkaari-ihmiset joutuvat edelleen muuttamaan maaseudulta suurimpiin kaupunkeihin niin sanottuina ”seksuaalipakolaisina”. Mitä enemmän ihmisten seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyvistä asioista puhutaan, sitä enemmän ihmiset tutustuvat itselle vieraisiinkin asioihin. Rehellisyys on tärkein lähtökohta asian esittelyssä. Aiheen tutkimus vie myös asiaa eteenpäin.

Lue lisää...

Kotitaloustunneilla paastoaminen on luontevaa

Paastot ovat osa muslimioppilaiden arkea myös koulupäivinä. Ramadan-paasto on niistä tunnetuin.

Lue lisää...

Sisäfilettä vai sämpylöitä? – Kotitalousopetuksen resurssierot luovat epätasa-arvoa

Kotitalous on perusopetuksen oppiaineena ainutlaatuinen sen käytännönläheisen luonteen vuoksi. Kotitalouden oppitunneilla oppilaat pääsevät käytännössä harjoittamaan arjessa tarvittavia taitoja. Missään muussa perusopetuksen oppiaineessa arjen hallinnan taitoja ei opiskella yhtä konkreettisesti kuin kotitalousopetuksessa. Mitä, jos tätä kotitalousopetuksen ainutlaatuista piirrettä ei pystytäkään toteuttamaan? Mitä tapahtuu, jos lähtökohdat kotitalousopetukseen ovat epätasa-arvoiset?

Lue lisää...

Ympäristövastuullisuus kouluruokailussa

Ympäristövastuullisuus kouluruokailussa

Ilmaston kasvihuonepäästöt ovat yksi isoimmista kansainvälisistä huolenaiheista. Suomessa ja muualla maailmassa myös koululaiset ovat ilmaisseet huolensa ilmastonmuutoksen vuoksi mm. osallistumalla mielenosoituksiin ilmaston puolesta. Päättäjiltä vaadittiin tekoja, puheiden sijaan. On hienoa, että nuoret ovat heränneet ilmastoasioihin. Isot yhteiskunnalliset päätökset ovat isossa roolissa ilmastokysymyksissä, mutta myös omilla teoilla on merkitystä.

Lue lisää...