Mikä POE?

Lokakuun lopussa järjestettiin POE:n syysseminaari Helsingissä Akava-talossa. POE on OAJ:n Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto. Edustajiston muodostavat yleissivistävät pedagogiset opettajajärjestöt. POE:n sisältä valitaan edustajat Pedagogiseen toimikuntaan, joka toimii OAJ:n asiantuntijaelimenä. Anneli Rantamäki on POE:n puheenjohtaja kuluvalla kaksivuotiskaudella. OAJ/POE järjestää kaksi ajankohtaisia asioita käsittelevää seminaaria vuodessa, jonne kutsutaan kaksi edustajaa kustakin järjestöstä.

Tämän vuoden syysseminaari oli POE:n 40-vuotis juhlaseminaari. Kaksi päiväisessä seminaarissa käsitellään koulutuspoliittisesti ajankohtaisia asioita ja kuullaan erilaisia oman alansa asiantuntijoita. Syksyn seminaarin avasi OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Hän puhui mm. siitä kuinka kaikki työ, jota opettajat tekevät, saataisiin palkanmaksun ja työajan piiriin. Tämä mahdollistuu kokonaistyöajalla. Hän korosti myös, että yksi koulun tehtävistä on sivistyksen rakentaminen. Opettajuus ei ole pelkästään osaamisen vahvistamista ja pedagoginen vapaus tulee olla opettajilla myös jatkossa.

Emeritusprofessori Kari Uusikylä korosti omassa puheenvuorossaan sitä, että opettaja on itse pedagoginen ajattelija sekä päättää itse miten opettaa, hän myös itse vastuussa työstään. Uusikylä sanoi opettamisen olevan kasvattamista ja jokaisella opettajan kohtaamisella oppilaan kanssa voi olla kauaskantoisiakin vaikutuksia lapseen ja nuoreen. On tärkeää, että jokaisella meistä on ainakin yksi ihminen, joka varauksetta luottaa sekä uskoo meihin. Joillekin se voi olla opettaja. Kasvatus on tie, jolla kulkee opetuksen bussi.

Seminaarissa kuultiin myös OAJ:n kehittämispäällikköä Nina Lahtista. Hänen puheenvuoronsa koulutuspolitiikan tapahtumista sekä opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista oli erityisen mielenkiintoinen. OAJ:n verkkosivuilla on koottu hyvin kattavasti tietoa eri vastuualuista ja velvollisuuksista mm. alle 18-vuotiaan oppilaan liikkumisesta opetuspaikoille. Siellä on myös mallisopimus oman mobiililaitteen käytöstä koulussa.

Seminaarin puhujina kuultiin myös Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman linjauksista prof. Jari Lavosta HY, OAJ:n erityisasiantuntija Lauri Kurvosta Tulevaisuuden kunnasta sekä OAJ:n järjestöasiamiestä Riitta Silvosta Isosti yhdessä –kukaan ei ole nolla haastekampanjasta. Seimaarissa julkaistiin myös POE:n 40-vuotis historiikki.

Seminaarien yhteydessä kokoontuvat myös järjestöistä koostuvat poolit. Tällä kertaa poolien tuli esitellä itsensä ja taide- ja taitoaineiden poolit yhdistivät voimansa säveltäen ja sanoittaen biisin 15 minuutissa. Taide- ja taitoaineiden järjestöt muodostavat yhdessä Stailin ja se haluttiin tuoda esiin kertosäkeessä:

”Elämässä pitää olla Stailia,
rytmiä, iloa, laulua, luovuutta.
Elämässä pitää olla Stailia,
taito ja taide tuo huulille smailia.”

POE on tärkeä kanava opettajajärjstöjen ja OAJ:n välillä. Seminaarit tarjoavat oivallisen näköalapaikan juuri nyt tapahtuvaan koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä antaa mahdollisuuden verkostoitua muiden opettajien kanssa.