VALMA tulee!

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen alkuun on aikaa reilu kuukausi, eli se käynnistyy 1.8.2015.

Opetushallituksen lähettämän määräyskirjeen (9.4.2015) mukaisesti "Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa, ohjaavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Yhdistämisen tarkoituksena oli muodostaa perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen toimiva ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava yhteinen koulutuskokonaisuus, jossa kuitenkin huomioidaan erilaisten kohderyhmien erityistarpeet. Valmentava koulutus mahdollistaa yksilölliset opintopolut ja joustavoittaa siirtymistä tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen tarkoitus on edistää nivelvaiheen sujuvuutta, lisätä ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyä ja näin ollen vastata koulutustakuun tavoitteisiin."

Monissa ammatillisissa oppilaitoksissa viime talvi ja erityisesti kevät oli kiireistä aikaa. Valma-ops oli tekeillä ja monia suunnitelmia, ehdotuksia ja tarkennuksia tehtiin yhdessä kollegojen kanssa. Nyt kesätauolla on hyvä sulatella tuloksia!
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen osista tulee suorittaa 60 osp eli osaamispistettä. Osat ovat pakollinen koulutuksen osa ja valinnaiset koulutuksen osat. Pakollisissa on ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksin hankkiminen 10 osp ja valinnaiset koulutuksen osat ovat, valittava yhteensä 50 osp, ovat: opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen, arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, ammatillisen perustutkinnon osat tai osa-alueet ja vapaasti valittavat koulutuksen osat. Osioiden laajuudet ovat 5-10-20-30 osp.

Valma on hyvä ja tarpeellinen kokonaisuus. Peruskoulusta valmistunut opiskelija voi usein pohtia, mitä minusta tulee isona? Hän saattaa etsiä suuntaansa ja tulevaisuuttaan, niin vaihtoehtona voisi olla tämä. Valman avulla muun muassa kirkastetaan tulevaisuuden suunnitelmia, opitaan arjen askareet ja voidaan tutustua ammatillisiin opintoihin eri aloille työssäoppimista tai oppisopimuskoulutusta unohtamatta. Riittävät osaamispisteet voidaan saada jo varhain – tai varataan siihen koko lukuvuosi. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, nuoret tai aikuiset, hyötyvät valman annista. Ja loppujen lopuksi, mitä opiskelija tulee hakemaan tai tarvitsemaan, suunnitellaan ne opintoihin yhdessä opettajien kanssa, eli tavoitteena on jokaiselle opiskelijalle yksilöllinen opintopolku.

Allekirjoittanut toimii erityisammattioppilaitoksessa kotitalouden opettajana. Valma-opsin valinnaisen koulutuksen osan nimi on arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Nimi on hyvä ja pitää sisällään monia asioista. Syksyn alkaessa, yhdessä opiskelijan kanssa keskustellaan opiskelijan osaamisesta, tarpeista ja odotuksista. Yhdessä keskustellen löydetään hänelle sopivat oppimistavat, sopivat opetusmenetelmät ja työstetään yksilöllinen opintopolku. Opetus tapahtuu pienryhmissä, joissa on 10 opiskelijaa ja tarvittaessa ohjaaja opettajan kanssa. Oppimisen ohella käydään yhdessä ja erikseen arviointikeskusteluja, myös itse- ja vertaisarviointi ovat käytössä. Opiskelijassa tapahtuvat onnistumisen kokemukset uusissa tilanteissa ja niiden vahvistaminen luo itsevarmuutta opiskelijassa ja halua toimia myöhemminkin samalla tavalla. Näin oppiminen etenee. Käytännön töiden merkitys on myös tärkeää, koska silloin saadaan taukoa hyvin muihin hyvin intensiivisiin oppimistapahtumiin.
Arjen taitojen osaaminen on hyvä pohja tulevaisuuden osaajille, on se ala tai ammatti mikä tahansa. Omasta hyvinvoinnistakin tulee huolehtia. Peruskoulussa saadaan hyvät eväät tähän ja nivelvaiheen koittaessa, pyritään jatkamaan siitä eteenpäin seuraavassa opin ahjossa.

Hyvää ja rentouttavaa kesälomaa kaikille! Syksyllä aloitetaan valma uusin purjein!

Aurinkoisin terveisin Heli Valli