Abieväät

Lukiolaisella on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa opiskelupaikassa. Käytännössä lukion etäopetusjaksoilla opiskelijoilla ei ole oikeutta maksuttomaan ateriaan eikä myöskään silloin, kun opiskelija suorittaa opintoja itsenäisesti. Ylioppilaskirjoituspäivänä lukiolaisen ruokailu on erityisen haasteellista, kun koejärjestelyt edellyttävät käytännössä eväsruokailua koetilassa.

Marjaana Manninen

Ylioppilaskirjoituspäivä on pitkä ja energiaa sekä nesteytystä tarvitaan säännöllisin väliajoin jaksamiseen ja aivojen vireystilan ylläpitämiseen. Yo-kirjoituspäivän eväillä ja niiden pakkaamisella on erityisvaateita johtuen säilytysolosuhteista ja kaikenlaisten merkintöjen piilottamisvaateista. Millaisia eväitä lukiolaiselle tarjotaan ja miten pakattuna? Tarve koostelle ja hyville käytänteille laadukkaista abieväistä on ilmeinen. Löytyisikö kotitalousopettajilta luovuutta ja innostusta evästää abiturientit viisaisiin valintoihin? Mitä pakataan tänä lukuvuotena abin eväsreppuun?