Onkikalaa ja lähiruokaa

Maksuton täydennyskoulutus kotitalousopettajille
Mikkelissä 5.-6.9. ja 26.-27.9. 2014, perjantai-iltapäivisin ja lauantaisin

Koulutus koostuu neljästä lähipäivästä, joiden aikana kuullaan asiantuntijaluentoja, valmistetaan uusia innostavia ruokalajeja ja harjoitellaan esimerkiksi kalojen fileointia. Kurssilla tutustutaan lähiruuan käyttömahdollisuuksiin ja lähiruokakulttuurin sekä sienestämisen ja kasvisten käytön moniin mahdollisuuksiin kotitalousopetuksessa. Lisäksi pohditaan, miten kotitalous oppiaineena linkittyy ilmastovaikutuksiin, rehevöitymiseen ja elintapasairauksiin.

Lue lisää...

Vastuullinen ruokaketju

Ravitsemis- , elintarvike- ja maatalousalan opettajien pedagoginen kehittäminen 

Ensi syksynä (18.9.) alkaa toisen asteen opettajille täydennyskoulutuskokonaisuus vastuullisesta ruokaketjusta. Koulutus koostuu viidestä 2-4 päivän koulutusosiosta, joita ovat

- Ruokaketjun ympäristövaikutukset
- Yrittäjyys
- Ihmisten hyvä ravitsemus osana ruokaketjua
- Eläinten hyvinvointi ja hyvä hoito sekä
- Bioenergia

Lue lisää...

Kouluruokailua koskeva tehtäväkooste

Kouluruokailua koskeva tehtäväkooste on tuotettu MMM:n Laatuketjun osarahoittamassa hankkeessa, jonka tavoitteena oli
* lisätä yläkoululaisten tietämystä ruokaketjusta ja sen toimijoista
* edelleen parantaa kouluruoan tekijöiden ja ruokailun arvostusta

Lue lisää...

Ympäristökasvattajan koulutusohjelmat Helsingissä, Turussa ja Oulussa

YMPÄRISTÖKASVATTAJAN KOULUTUSOHJELMA  Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Työskenteletkö

· varhaiskasvattajana tai opettajana

· nuorisotyössä tai järjestössä

· työyhteisösi ympäristövastaavana tai ekotukihenkilönä

· ympäristökasvatuksen parissa

· tai tähtäätkö näihin tehtäviin?

Lue lisää...

Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus -julkaisu luettavissa verkossa.

http://www.oph.fi/julkaisut/2014/kotitalouden_opetustilat_ja_tyoturvallisuus

Kotitalous on yhteisölliseen käytännön toimintaan osallistava oppiaine, jossa korostetaan taitojen harjaantumista. Opetuksen lähtökohtana on kestävä toiminta ja vuorovaikutus arjessa. Oppilaita osallistetaan yhteisöllisiin käytännön harjoituksiin erilaisissa kodin ruokatalouden, asumisen ja kuluttajateknologian toiminnoissa. Kotitalouden oppimisympäristöksi soveltuvat vuorovaikutukseen ja osallisuuteen aktivoivat tilat. Oppilaat oppivat ajanmukaisia arjen taitoja parhaiten, kun he toimivat turvallisesti ja tekevät työtä yhdessä.

Tässä oppaassa tuodaan esiin näkemyksiä perusopetuksen kotitalouden opetustilojen teknisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja varustamisesta. Opasta voidaan soveltuvin osin käyttää hyväksi myös muiden kotitalouden opetus- ja kerhotilojen suunnittelussa.