Eduskunnan kotitalouden tukirengas haluaa palauttaa kotitalousopetuksen jatkumon

Eduskunnan kotitalouden tukirengas kokoontui 21.11.2019 Eduskunnan Pikkuparlamentissa keskustelemaan tavoista, joilla suomalaisen perusyksiköiden: ihmisen, perheen ja kodin hyvinvointia voitaisiin vahvistaa. Hyvähenkisessä kokouksessa löydettiin yhteinen asiaa, jota yhdessä ryhdytään korjaamaan: kotitalouden koulutusjatkumo pitää palauttaa.

Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan kokouksessa eduskuntaryhmiä olivat edustamassakansanedustaja Heikki Autto, Kansallinen kokoomus; kansanedustaja Sari Tanus, Suomen Kristillisdemokraatit ja ministerin avustaja Hannu Tiusanen, Suomen Keskusta. Mukana oli edustavasti myös koko kotitalousala: Teija Jerkku, Marttaliitto; Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, työ- ja elinkeinoministeriö; Maria Madetoja, kotitalousopiskelijat (Kopeda); Marjaana Manninen, Opetushallitus; Taina Mäntylä, Kilpailu- ja kuluttajavirasto; Mari Niva, Helsingin yliopisto; Tarkko Nuutinen, Kotitalousopettajien liitto ry; Tarja Römer-Paakkanen, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu; Kirsi Salomaa, Åbo Akademi ja Minna Vanhala, Kotitalousopettajien liitto ry.

Eduskuntakauden ensimmäisessä kokouksessa yhteinen sävel löytyi nopeasti, ja kokouksen henki oli selkeä: olemme yhdessä tukemassa Suomen tärkeintä voimavaraa: koteja – perheitä. Koti, tai perhe, voi olla monenlainen, mutta Suomen hyvinvointi rakentuu kotien perustalle.

– Koti on talouden pienin yksikkö, jossa talouden ydinasioiden pitäisi olla kunnossa, ja tällä hetkellä se ei kaikin osin Suomessa näin ole, kiteytti asian kansanedustaja ja Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan puheenjohtaja Sari Tanus (KD).

– Ilman kotitaloutta ei olisi mitään muutakaan taloutta. Kun halutaan viedä kansantaloutta oikeaan suuntaan, ja tässä varmin keino on viedä kotitalouksien taloutta oikeaan suuntaan, jatkoi kansanedustaja Heikki Autto (KOK).

Kokouksessa opiskelijoita edustanut Maria Madetoja toi esiin merkittävän seikankotitalousopetuksen puutteesta ammatillisessa koulutuksessa: Kotitaloudessa on erityisesti kysymys kodin talouden kokonaisuudesta. Ei ole merkitystä, että nuorella on sijoitustaitoja, jos hänellä ei ole taitoa käyttää rahaa niin, että rahaa jää sijoitettavaksi. Mutta kotitalousosaamisen tarve ulottuu myös oman kodin ulkopuolelle.

– Toisella asteella koulutetaan paljon ihmisiä, jotka tulevat huolehtimaan toisten elämän arjesta. Usein vanhusten talouden hallinta voi olla täysin lähihoitajan vastuulla, vaikka tämä ei välttämättä osaa huolehtia vielä edes omasta arjestaan ja taloudestaan. Lisäksi lähihoitajan on vastuulla usean vanhuksen arjen ja talouden hallinta, kertoi Maria Madetoja.

Perheiden, ja sitä kautta koko Suomen, hyvinvointi rakentuu kotitalouksien talouden varaan, mutta myös yhdessä elämisen varaan. Kotitalouden ovat ne yksiköt, jotka luovat suomalaisen kulttuuriin ja tulevaisuuden. Kodit, perheet, ihmiset tekevät ne päätökset, joilla tulevaisuus rakennetaan.

– Edelleen puhutaan liian vähän siitä, että syntyvyyskehitys vaarantaa sen, mitä me ymmärretään pohjoismaisena hyvinvointivaltiona. Tässä mietityttää se, miksi nuoret perheen perustamisiässä olevat ihmiset eivät löydä keinoja perustaa perhettä. Ihan perus ihmissuhdetaitoja pitäisi vielä entistä enemmän opettaa, että normaalit vuorovaikutustaidot olisivat kunnossa, mutta myös kriisien hallinta perheissä olisi kunnossa, jatkoi Heikki Autto.

Hyvähenkinen kokous pääsi yksimieliseen päätelmään, että koulutusuudistuksissa hajotettu kotitalouden koulutusjatkumo pitää palauttaa.

– Kotitalouden opetusta pitää saada vahvistettua peruskoulussa, ja toisella asteella, ja koulutuksen jatkumo pitää palauttaa. Tämä on hyvä ja tärkeä tavoite Eduskunnan kotitalouden tukirenkaalle, päätti puheenjohtaja Sari Tanus.