Apurahoja kotitalouden tutkimuksen ja opetuksen edistämiseen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi seuraavat kotitalouden alan apurahat:

1. tohtorikoulutusapurahat - tieteellisten jatkotutkintojen suorittamista varten,

2. tutkimushankeapurahat – tohtorintutkinnon jälkeiseen tieteelliseen tutkimustoimintaan,

3. apurahat tutkimusta ja tutkijakoulutusta edistävien tieteellisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen, tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja verkostoihin osallistumiseksi sekä

4. matka- ja koulutusapurahat.

Apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnasta (ja sitä edeltäneistä yksiköistä) valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat. 

Päätoimiseen työskentelyyn tarkoitettuja tohtorikoulutusapurahoja (kohta 1) voidaan hakea sekä verovapaana apurahana että 2-4 vuotisena työskentelyrahoituksena, mikä mahdollistaa työsopimussuhteen solmimisen Helsingin yliopistoon. Työskentelyyn tarkoitetun apurahan lisäksi voi anoa tukea myös tutkimuksen tekemiseen liittyviin kuluihin. Matka-apurahat on haettava erillisellä hakulomakkeella.

Tutkimushankeapurahat (kohta 2) myönnetään verovapaina apurahoina tai työsopimussuhteisiin mahdollistavina rahoituksina. Hakemukset, joissa anottava kokonaissumma ylittää verovapaan apurahan (12 kk) määrän, tulee tehdä englanninkielisinä.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet apurahojen hakemista varten löytyvät rahaston kotisivuilta osoitteesta: http://blogs.helsinki.fi/strahasto/apurahan-hakeminen/hakuilmoitus/
Tutkimus- ja hankesuunnitelman laatimisessa pyydetään noudattamaan rahaston kotisivuilla olevia hakuohjeita. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusten liitteineen tulee olla perillä viimeistään keskiviikkona 28.2.2018 klo 15.45 osoitteessa:
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston hoitokunta,
Kasvatustieteiden osasto,
Kotitalousopettajan opintosuunta,
PL 8 (Siltavuorenpenger 10),
00014 Helsingin yliopisto

Lisätietoja antavat:
varapuheenjohtaja, FT Sari Kivilehto
puh. 050-369 2461 email: sari.kivilehto[at]helsinki.fi
sihteeri Marjo Partanen
puh. 02941 29799, email: marjo.partanen[at]helsinki.fi