Apurahoja kotitaloustutkimuksen ja kotitalouden opetuksen edistämiseen

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi matka- ja koulutusapurahoja koti- ja ulkomaisiin tieteellisiin konferensseihin osallistumista varten. Apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan opintosuunnassa opiskelevat ja sieltä (ja sitä edeltäneistä yksiköistä) valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat.

Matka- ja koulutusapurahaa koskevasta hakemuksesta tulee ilmetä matkan tarkoitus, perustelut ja arvioidut kustannukset eriteltyinä sekä konferenssiesitystä (suullista esitystä tai posteria) varten lähetetyt abstraktit. Lisäksi tulee mainita, mistä muista rahoituslähteistä hakija on hakenut tai hakee rahoitusta samaan kohteeseen.

Tarkemmat hakuohjeet ja hakemuksessa tarvittava lomake löytyvät rahaston kotisivuilta osoitteesta:
http://blogs.helsinki.fi/strahasto/apurahan-hakeminen/

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään perjantaina 29.9.2017 klo 15.45 osoitteessa:
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston hoitokunta,
Kasvatustieteiden osasto,
Kotitalousopettajan opintosuunta,
PL 8 (Siltavuorenpenger 10),
00014 Helsingin yliopisto

Lisätietoja antavat:
varapuheenjohtaja, FT Sari Kivilehto
Email: sari.kivilehto [at] helsinki.fi
sihteeri Marjo Partanen
Puh. 02941 29799
Email: marjo.partanen [at] helsinki.fi