Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto julistaa haettavaksi seuraavat kotitalouden alan
apurahat:
1. tohtorikoulutusapurahat - tieteellisten jatkotutkintojen suorittamista varten,

2. tutkimushankeapurahat – tohtorintutkinnon jälkeiseen tieteelliseen
tutkimustoimintaan,

3. apurahat tutkimusta ja tutkijakoulutusta edistävien tieteellisten tilaisuuksien ja
tapahtumien järjestämiseen, tutkimusta edistäviin yhteistyöhankkeisiin ja
verkostoihin osallistumiseksi sekä

4. matka- ja koulutusapurahat.

Apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitaloustieteen koulutuksesta (ja sitä
edeltäneistä yksiköistä) valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat.
Päätoimiseen työskentelyyn tarkoitettuja tohtorikoulutusapurahoja (kohta 1) voidaan
hakea sekä verovapaana apurahana että 2-4 vuotisena työskentelyrahoituksena, mikä
mahdollistaa työsopimussuhteen solmimisen Helsingin yliopistoon. Työskentelyyn
tarkoitetun apurahan lisäksi voi anoa tukea myös tutkimuksen tekemiseen liittyviin kuluihin.
Matka-apurahat on haettava erillisellä hakulomakkeella.

Tutkimushankeapurahat (kohta 2) myönnetään verovapaina apurahoina tai
työsopimussuhteisiin mahdollistavina rahoituksina. Hakemukset, joissa anottava
kokonaissumma ylittää verovapaan apurahan (12 kk) määrän, tulee tehdä
englanninkielisinä.

Suomen 100 v. ja kotitalousopettajan koulutuksen 125 v. juhlavuosien kunniaksi rahasto
haluaa avata erityishaun kotitalousopetuksen hyvien käytäntöjen (best practices, next
practices) kehittämiseen tähtääviin yhteistyöhankkeisiin, jotka liittyvät vuoden 2014
perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Rahoitusta voi hakea työskentelykustannuksiin
(verovapaana apurahana), koulutus- ja kokouskulujen kattamiseen sekä tulosten
levittämiseen esim. täydennyskoulutuksena. Apurahat myönnetään 5000€, 10.000€ tai
20.000€ suuruisina.

Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet apurahojen hakemista varten löytyvät rahaston kotisivuilta
osoitteesta: http://blogs.helsinki.fi/strahasto/apurahan-hakeminen/

Tutkimus- ja hankesuunnitelman laatimisessa pyydetään noudattamaan rahaston
kotisivuilla olevia hakuohjeita. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusten liitteineen tulee olla perillä viimeistään tiistaina 28.2.2017 klo 15.45
osoitteessa:

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston hoitokunta
Kasvatustieteellinen tiedekunta
Kotitaloustieteen koulutus
PL 8 (Siltavuorenpenger 10)
00014 Helsingin yliopisto

Lisätietoja antavat:
puheenjohtaja, FT Pirjo Korvela
puh. 040-520 4020 email: pirjo.korvela[at]helsinki.fi
sihteeri Marjo Partanen
puh. 02941 29799, email: marjo.partanen[at]helsinki.fi