Luonnonsuojeluliitto julkaisi metsäoppaan

Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi opettajille, kasvattajille ja kuntien viranomaisille Koulumetsäoppaan. Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetukseen, kasvatukseen ja virkistykseen.

"Tavoitteenamme on saada lapset ja nuoret yhä useammin ulos lähiluontoon leikkimään, liikkumaan ja oppimaan. Haluamme myös turvata koulujen ja päiväkotien lähimetsiä tätä tarkoitusta varten kautta maan", kertoo oppaan laatinut MMM VIRPI SAHI Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Käsikirjamaisen oppaan laatimiseksi Luonnonsuojeluliitto jalkautui kouluihin ja päiväkoteihin ympäri Suomea sekä teki yhteistyötä kolmen kaupungin kanssa. Näiden parhaiden kokemusten pohjalta Koulumetsäoppaaseen koottiin esimerkkejä ja tehtäviä.

Koulumetsäopas antaa neuvoja myös yhteistyöhön maanomistajan kanssa sekä ulkona opettamiseen. Opas perehdyttää helppotajuisesti kaavoitukseen, metsäluonnon monimuotoisuuteen ja turvalliseen metsäretkeilyyn. Kuntien viranomaisille tarjotaan suosituksia koulumetsäalueiden turvaamiseen ja hoitoon. Opasta edeltänyt selvitys paljasti, että koulun tai päiväkodin lähimetsän omistaa Suomessa tavallisimmin kunta tai kaupunki.

"Koulu- ja päiväkotimetsiä tarvitaan, sillä luonnosta erkaantuminen kaventaa lasten ja nuorten maailmaa. Koulujen ja päiväkotien rooli luontosuhteen luomisessa on tärkeä.

Koulumetsien säilymiseen on kiinnitettävä huomiota varsinkin tiivistyvissä taajamissa. Rakennettu puisto tai harvennettu puistometsä ei korvaa alkuperäistä metsäluontoa", Virpi Sahi muistuttaa.

Sähköisenä julkaistava Koulumetsäopas on maksuttomasti ladattavissa Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta, jossa on myös mahdollisuus antaa siitä palautetta.

Koulumetsäopas pohjautuu vuosina 2012-13 toteutettuun "Koulumetsät arvoonsa - yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta"

-hankkeeseen. Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoiman hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Kuntaliitto, Luonto-Liitto, Suomen Latu ja Suomen Ympäristökasvatuksen Seura. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan (METSO) kuuluvaa hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Koulumetsäoppaan toteutusta tuki myös Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.

LISÄTIETOJA:

Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen:

www.sll.fi/koulumetsa

VIRPI SAHI, MMM, koulumetsäkoordinaattori, puh. 050 308 24 57, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.