Ostajan askeleet osa nuorten arkea ja identiteettiä

Taina Mäntylä ja Minttu Virkki ovat tulossa Kotitalousopettajien liitto ry:n syyskoulutuspäiville esittelemään Kilpailu- ja kuluttajaviraston uutta Ostajan askeleet -työkalua. Tällaiselle opetusmateriaalille on tarve, sillä kuluttajuus on muuttunut, ja kuluttajuus rakentaa yhä enemmän myös nuorten identiteettiä. Tavoite on, että uusi työkalu tekee kuluttajakasvatuksesta innostavaa ja helppoa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) uutta Ostajan askeleet -opetusmateriaalia on rakentamassa kaksi kotitalousopettajakoulutuksen saanutta asiantuntijaa: Taina Mäntylä (vasemmalla) ja Minttu Virkki. Taina on kokopäiväisesti KKV:lla johtavana asiantuntijana kuluttajakysymysten ja -kasvatuksen parissa. Minttu on asiantuntijatöiden lisäksi osan ajastaan myös kotitalousopettaja . Yhdessä heillä on erittäin laaja osaaminen sekä kuluttajakysymyksistä ja ostoprosessista että kotitalousopetuksen arjesta. Kantava ajatus onkin, että uudesta opetusmateriaalista tehdään mahdollisimman osuva perussopetuksen arkeen, jotta sen käyttäminen opetustyössä olisi mahdollisimman helppoa.

– Ostajan askeleet -työkalulla halutaan helpottaa kotitalousopettajan työtä. Me haluamme, että työkalu on innostava ja mahdollisimman helppokäyttöinen. Kotitalousopettajan arki on kiireistä, ja siksi Syyskoulutuspäivän työpajalla halutaan vielä varmistaa, että työkalu on julkaistaessa mahdollisimman käytännöllinen, kertoo Minttu Virkki.

Ostaminen on monimutkaistunut, ja ostaminen on yhä enemmän osa nuorten elämää

Viimeisten vuosien aikana ostamisen prosessi on muuttunut merkittävästi. Ostoympäristö on muuttunut. Mainonta on muuttunut. Ostaminen on myös yhä enemmän osa nuoren arkea. Kuluttajavalinnoilla myös toteutetaan omaa identiteettiä, ja nuoret ostavat enemmän. Nuorten ostosten vaikutukset ovat myös pitkäaikaistuneet. Syntyy entistä enemmän palveluhävikkiä, joka rasittaa niin nuorten omaa taloutta kuin kokonaisuudessaan suomalaisten kotitalouksien taloutta.

– Kuluttajuutta on osattava tarkastella kaikista prosessin vaiheista: Pitää tuntea sopimuksen syntyminen, tulevat kulut ja mahdollisuus irtautua sopimuksesta. On otettava vielä kestävyyskysymykset huomioon, ja lisäksi mainonnanlukuvaateet ovat kasvaneet sosiaalisen median hämärtäessä markkinointiviestinnän normeja. Kotitalousopettajan pitäisi tietää myös kuluttajansuojan periaatteet, että pystyy opettamaan ja vastaamaan nuorten kysymyksiin, listaa Taina Mäntylä.

– Ostajan askeleet -työkalulla kirkastetaan kuluttajuuden monia lähestymiskulmia kotitalousopetukseen kuuluvassa talouskasvatuksessa, ja tehdään asian tarkastelusta innostavaa ja helppoa, Mäntylä jatkaa.

Nuoret tarvitsevat aikuisen mallia, myös opettajalta

Aikuiset antavat lapsille kulutusmallia arkipäivän valinnoillaan. Myös opettajan on oltava mallinantaja. Kulutus- ja talousasioissa monelle lapselle valistunein aikuisen malli on juuri kotitalousopettaja, sillä yhä useammissa perheissä kuluttajuusvalinnat eivät ole kestävällä pohjalla. Kestävään kehitykseen liittyy sekä taloudellinen, ympäristöön liittyvä ja sosiaalinen kestävyys. Nämä kaikki kysymykset ovat juuri arjen valintoja, ja ne vaikuttavat sekä makro- että mikrotasolla. Kuluttajavalinnoissa nämä rakentavat yksittäisen kotitalouden tulevaisuutta.

– On ymmärrettävä onko sopimus jatkuva vai määräaikainen, mikä on laitteiden käyttöikä. Myös käyttöohjeisiin tutustuminen on yksi kuluttajuuden vaihe, sillä vääränlainen käyttö voi poistaa reklamaatio-oikeuden. Näiden kysymysten pitäisi välittyä oppilaille myös koulun hankintavalinnoista, huomauttaa Mäntylä.

Työpajassa saa hyvän opastuksen ostopolkuun ja Ostajan askeleet -työkaluun

Ostajan askeleet -opetusmateriaalilla kuluttajuutta tarkastellaan tuttujen kotitaloustunnilla käytettävien laitteiden ja nuorten elämää koskettavien palveluiden esimerkkien kautta. Taina Mäntylä ja Minttu Virkki ovat Kotitalousopettajien liitto ry:n syyskoulutuspäivillä 9.11. esittelemässä Ostajan askeleet -työkalua, ja iltapäivän työpajassa pääsee ensimmäisten joukossa testaamaan sen käyttöä. Samalla osallistujat saavat kokonaisymmärryksen uuteen kehämäiseen ostopolkumalliin ja ohjauksen uudistuneen nettimateriaalin käyttöön.

– Kuluttajakasvatus nähdään usein kotitalousopetuksen sisällöistä vaikeimpana opettaa. Siinä on omia erikseen opetettavia erityispiirteitä, mutta sisällöiltään kuluttajakasvatuksen teemoja tulee esiin ihan jokaisella opetuskerralla, kertoo Virkki.

– Aiemmin nähtiin, että kuluttajakasvatus olisi taitoja aikuisuutta varten, mutta tämä ei ole nykyisen opetussuunnitelman mukaista, lisää Mäntylä. Nykypäivän nuoret elävät kulutusmaailmassa kaiken aikaa. On hyvä kuunnella nuorten omia kokemuksia ja ajatuksia elämästä, että osaa kohdistaa nämä opetettavat taidot suoraan nuorten oman elämän konkretiaan.

Molemmat toteavat ykskantaan, että tavoitteena työpajalle on, että kotitalousopettajat huomaisivat, että ei tämä nyt niin kauhean vaikeata ole!

Halu helpottaa kotitalouksien ja kotitalousopetuksen arkea

Taina Mäntylä opiskeli ensin lastentarhanopettajaksi, ja päätyi ensitöikseen vastaamaan pienen kunnan perhepäivähoidon ohjauksesta. Hän sai 40 itseään vanhempaa alaista. Yllättäen ainoat asiat, joissa hän joutui tukemaan alaisiaan, olivat kysymykset kotitöiden organisoinnista ja siitä, miten kulukorvaukset saa riittämään lasten hoitamisesta syntyviin kuluihin.

– Tästä intouduin opiskelemaan kotitalousopettajaksi. Opetin alkuun ammatillisella puolella, jossa toimin ryhmissä, joiden tavoitteena oli ammattikoulutuksen ohessa syrjäytymisen ehkäisy. Näin paljon syrjäytymistä ja arjenhallintaongelmia, mitkä olivat usein kulutukseen liittyvää, ja saattoivat olla seurausta siitä, että opiskelijat eivät uskaltaneet tai osanneet pitää omista oikeuksistaan kiinni, kertoo Mäntylä.

– Nyt olen Kilpailu- ja kuluttajavirastossa ja teen työtä kuluttajaosaamisen edistämiseksi, jotta kaikille kehittyisi jo peruskoulussa valmiuksia toimia kuluttajina monimutkaistuvilla markkinoilla. Koen tekeväni tärkeää työtä, jossa viihdyn.

Minttu Virkki on opiskellut kotitalousopettajan koulutuksen ohessa ympäristöalan monitieteellisen sivuaineen ja ympäristönsuojelutiedettä. Näissä opinnoissa puhuttiin paljon kuluttamisesta.

– Tämän jälkeen olen tehnyt paljon ruokakasvatustyötä, mutta vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat aina olleet jollain tavalla mukana, kertoo Virkki.

– Kun tarjoutui mahdollisuus päästä mukaan tuottamaan tätä opetusmateriaalia, lähdin innolla mukaan, sillä ostopolkumalli noudattaa kestävää ajattelua, ja olen koulussa kotitalousopettajan työssä havainnut tällaiselle materiaalille huutavan tarpeen.

Kuva: Antti Hovila


Tutustu syyskoulutuspäivän ohjelmaan tästä esitteestä.

Ilmoittaudu syyskoulutuspäivään tällä lomakkeella.