Anna Elina Huovio Itäkeskuksen peruskoulusta on vuoden 2018 kotitalousopettaja

Minna Vanhala ja Anna Elina Huovio 25.1.2019 2 pieniItäkeskuksen peruskoulun kotitalouden lehtori Anna Elina Huovio on valittu vuoden 2018 kotitalousopettajaksi. Huovio on pidetty opet­taja sekä kollega. Lisäksi hän on aktiivinen opetuksen ja kotitalousalan kehittäjänä sekä myös vapaaehtoistyössä. Vuoden kotitalous­opettajan palkitsee vuosittain Kotitalousopet­tajien liitto ry. Palkinnon saaja julkistettiin Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa tänään, lauantaina 25.1.2019.

Vuoden 2018 kotitalousopettaja Anna Elina Huovio toimii kotitalouden lehtorina Itäkeskuksen perus­koulussa. Hän on tinkimätön mutta sydämellinen opettaja ja pidetty luokanvalvoja, joka toimii aina oppilaittensa parhaaksi. Hän tukee ja kannustaa opiskelemaan sekä ohjaa oppilaitaan esimerkil­lisesti myös oman alansa jatko-opintoihin. Lisäksi hän toimii aktiivisesti yhteistyössä oppilaiden vanhempien kanssa. Opetustyö on selkeästi lähellä hänen sydäntään.

– Oppilaiden ilo ja innostus tarttuvat myös opettajaan, ja on hienoa nähdä, miten positiivinen palautte ja kannustava vuorovaikutus vaikuttavat oppilaan itsetuntoon. Kotitalous on ainoa aine, jossa oppilaat luokkaan tulleessa kysyvät, mitä tänään tehdään, ja lähtiessään haluavat tietää, mitä on ensi kerralla.

Opetustyön ohella Huovio on toiminut koulun johtoryhmässä yli 10 vuotta. Hän on osallistunut vuosien aikana kotitalouden edustajana Helsingin opetusviraston yläkoulun OPS-työryhmään: ideoinut monipuolisia sisältöjä opetukseen ja tuonut digioppimisen osaksi oppimista. Hän on aktiivisesti ollut kehittämässä oppilaita osallistavaa agenttitoimintaa mm. tulevaisuus- ja ruokala-agenttitoimintaa. Hän on toiminut pitkään oman työnsä ohella Helsingin opetusvirastossa kotitalouden pedagogisena yhteyshenkilönä kehittäen koko kaupungin kotitalousopetusta ja tehden tiivistä yhteistyötä myös muiden oppiaineiden kanssa. Lisäksi Huovio on pitkään osallistunut opettajakoulutustyöhön Helsingin yliopistossa opettaen ja ohjaten kotitalousopettaja­opiskelijoiden peruskouluharjoitteluita. Tämän lisäksi Huovio ehtii olla aktiivinen myös vapaaehtoistyössä. Hän toimi pitkään Malmin srk:n seurakuntaneuvostossa ja nykyisin muuten seurakunnan vapaaehtoistyössä.

– Elämään saa voimia, kun saa olla edistämässä yhteistä hyvää, ja nähdä, kuinka jokainen uusi opetus­suunni­telma on aina edellistä toimivampi ja vastaa paremmin ajassa oleviin haasteisiin. Olisi mukava, että julkisessa keskustelussa tuotaisiin voimakkaammin esille kouluissa tapahtuvat positiiviset muutokset. Minulle koulutyö tuo jatkuvasti elämään voimia ja iloa.

Kotitalousopettajien liitto ry:n puheenjohtajan Minna Vanhalan mukaan Anna Elina Huovio edustaa kotitaloutta monella tapaa.

– Kotitalous on laaja-alainen aine, jossa osaamista vaaditaan kodin arjen pyörittämisestä perheen talouden ja tulevaisuuden suunnitteluun. Anna Elina Huovio on erinomainen Vuoden kotitalousopettaja, koska hän on omassa luokassaan vankka osaaja ja oppimiseen innostaja, mutta myös aktiivinen oman koulunsa, kotitalous­oppiaineen ja koko opetuksen kehittäjä.