Staili ry, kannanotto: Taide- ja taitoaineet paikallisessa opetussuunnitelmatyössä

Valtakunnallinen perusopetuksen tuntijako vahvistettiin 28.6.2012. Parhaillaan tehdään monissa kunnissa päätöksiä, kuinka valtakunnallista tuntijakoa toteutetaan kuntatasolla. Minimituntimäärä peruskoulun aikana on 222 tuntia. Paikallisesti voidaan lisätä minimituntimäärää, mikäli kunta haluaa satsata opetukseen ja kohdentaa tunteja johonkin tiettyyn oppiaineeseen.

Tuntimääriin vaikuttava tekijä on, kuinka taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit toteutetaan kunnissa. Näitä tunteja on alakoulussa kuusi ja yläkoulussa viisi. Tunneista päättää opetuksen järjestäjä. Opetuksen järjestäjä voi halutessaan kohdentaa nämä tunnit eri taide- ja taitoaineisiin. Opetuksen järjestäjä voi myös määrätä niin, että nämä tunnit päätetään koulun tasolla. Kolmas vaihtoehto on, että nämä taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit ovat oppilaan valintaa. Opetuksen järjestäjä voi myös päättää niin, että osa näistä tunneista määrätään tunteja johonkin taide- ja taitoaineeseen ja osa päätetään koulussa tai on oppilaan valintaa. Tunteja voidaan käyttää painotusluokkien opetukseen.

Tilanne johtaa siihen, että eri kunnissa oppilaat tulevat saamaan tuntimäärältään hyvin erilaista opetusta. Kuinka yhdenvertaisuuden periaate toteutuu, mikäli opetuksen järjestäjän toimesta kunnissa tai seutukunnittain toteutetaan opetusta minituntimäärän mukaan ja taide- ja taitoaineissa? Tämän lisäksi kaikille tarkoitetut valinnaisaineet ja niiden kohdentaminen luokka-asteittain tuo oman lisän tuntien jakaantumiseen. Kunnan tekemillä tuntijakopäätöksillä on suuri merkitys oppilaan saamaan taide- ja taitoaineiden opetukseen ja opettajien työllisyyteen. Tulevan kesän ja syksyn aikana on syytä tarkastella kuinka erilaisia tuntijakopäätöksiä kunnissa on tehty.

Paikallinen opetussuunnitelmatyö on alkanut kuntatasolla ja kaikilla kouluasteilla korostetaan entistä enemmän oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Taide- ja taitoaineiden opetuksessa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet toteutuvat luontaisesti.

Opettajat suhtautuvat opetussuunnitelmatyöhön hyvin myönteisesti. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteisiin ollaan tyytyväisiä. Perusteissa on riittävän monipuolisesti tuotu esille kuinka monialaisia taide- ja taitoaineet ovat. Kaikilla oppilailla tulee olla mahdollisuus opiskella kaikkia sisältöalueita ja painottaa omia erilaisia kiinnostuksen kohteita. Tämän periaatteen toteutuessa oppilaiden oma aktiivinen rooli ja oppimisen ilo toteutuu. Tärkeää on tiedostaa, että opetus perustuu paikallisiin opetussuunnitelmiin ja niiden on kuitenkin noudatettava valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Erilaisille toteutustavoille on paikallisesti mahdollisuuksia ja toivottavasti niitä tullaan näkemään.

Toivottavasti kuntapäättäjät ymmärtävät taide- ja taitoaineiden yhteiskunnallisen merkityksen päättäessään paikallisesti tuntijaosta ja saamme kuulla lisää myönteisiä päätöksiä kesän lähestyessä.

Suomen taito- ja taideaineiden opettajajärjestöjen liitto - STAILI ry

Puheenjohtaja Timo Kovanen, p. 050 301 8213, www.staili.org

Puheenjohtaja Anneli Rantamäki, Kotitalousopettajien liitto ry, p. 040 510 9045, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.